برنامه فیزیکی بیمارستان

  • شامل بخش های مورد نیاز در بیمارستان و وظایف هر منطقه و جدول مساحت ها و ابعاد
  •  فرمتword doc
  • 218 صفحه
  • مهندس حامد 09382255348
/ 0 نظر / 9 بازدید