# برنامه_فیزیکی_بیمارستان

برنامه فیزیکی بیمارستان

شامل بخش های مورد نیاز در بیمارستان و وظایف هر منطقه و جدول مساحت ها و ابعاد  فرمتword doc 218 صفحه مهندس حامد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

برنامه فیزیکی بیمارستان های عمومی در 218 صفحه

نامه فیزیکی بیمارستان های عمومی در 218 صفحه  برنامه فیزیکی بیمارستان های عمومی کل مطالب به زبان فارسی می باشد  پایان نامه وپروژه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید