# ابعاد_فضاهای_بیمارستان

برنامه فیزیکی بیمارستان

شامل بخش های مورد نیاز در بیمارستان و وظایف هر منطقه و جدول مساحت ها و ابعاد  فرمتword doc 218 صفحه مهندس حامد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید