پایان نامه کارشناسی معماری فرهنگسرا

 • پکیج کامل فرهنگسرا
 • شامل بخشهای زیر
 • رساله 170 صفحه
 • مقایسه فرهنگسراهای ایرانی و خارجی
 • تعاریف فرهنگ 
 • معروفترین فرهنگسراهای دنیا
 • استاندادهای فرهنگسرا80 صفحه
 • ریز فضاها
 • نقشه ها
 • تصاویر سه بعدی
 • مهندس حامد 09382255348
/ 0 نظر / 10 بازدید