پروژه معمار بیمارستان

برنامه فیزیکی بیمارستان های عمومی در 218 صفحه

ارسال در کمتر از 10 دقیقه برنامه فیزیکی بیمارستان های عمومی در 218 صفحه

برنامه فیزیکی بیمارستان های عمومی

کل مطالب به زبان فارسی می باشد

 پایان نامه وپروژه درسی یا مقاله و طرح های کلاسی و مرمت و...

فرمت:doc word

تعداد کل صفحات:  218

شامل بخش های منطقه بندی در بیمارستان و وظایف هر منطقه و جدول مساحت فضا ها و برنامه فیزیکی و...

تحقیقی در باره بیمارستان و فضا های درمانی

تلفن تماس: 09382255348 مهندس حامد

ارسال در کمتر از 10 دقیقه
/ 0 نظر / 11 بازدید