معماری در قرآن کریم 41 صفحه پاور پوینت

خلاصه تحقیق 41 صفحه ای:

جهان اسلام در متن جهان بینی و اعتقادات خود، دو یاد گار

الهی از حضرت حق دارد که بنا به انتساب مستقیم به

حضرت «او» تمامی معنا و معنویت و وجود و ماهیت یک

مسلمان را در همه ابعاد از فرم و معنا شکل می دهند. از

این دو یاد گار مستقیم الهی یکی قرآن است که کلمات

نازله پرورد گار بر جان و قلب رسول گرامی اسلام است و

دیگری خانه خدا یا بیت العتیقی که «اول بیت وضع

للناس» است (اولین بیتی که برای انسان ها برپا گردید)

این هر دو بنیان مجرد که در قالب هنر مجسم گردید

شماره تماس برای راهنمایی و مشاوره:09382255348

/ 0 نظر / 9 بازدید