مجموعه فیلمهای ویدئویی و تصاویر سه بعدی و گردش در فضاهای داخلی بناهای مشهور 7 مع

20 فیلم از بناهای فرانک گری

22 فیلم از آثا نورمن فاستر

12 فیلم از آثار پیتر آیزنمن

18 فیلم از آثار رنزو پیانو

20 فیلم از آثار سانتیاگو کالاتراوا

18 فیلم از آثار زاها حدید

و نادر خلیلی

شماره تماس:09382255348

/ 0 نظر / 8 بازدید