برنامه فیزیکی بیمارستان های عمومی در 218 صفحه

برنامه فیزیکی بیمارستان های عمومی

کل مطالب به زبان فارسی می باشد

 پایان نامه وپروژه درسی یا مقاله و طرح های کلاسی

فرمت:doc word

تعداد کل صفحات:  218

شامل بخش های منطقه بندی در بیمارستان و وظایف هر منطقه و جدول مساحت فضا ها و برنامه فیزیکی و...

تحقیقی در باره بیمارستان و فضا های درمانی

تلفن تماس: 09382255348 مهندس حامد

/ 0 نظر / 14 بازدید