طرح نهایی و رساله با موضوع مرکز موسیقی 

شامل

220 صفحه رساله در قالب وورد

نقشه های مجموعه به صورت کامل در قالب اتوکد

تصاویر و رندرهای سه بعدی

شماره تماس 09382255348