فرمت پاور پوینت

حجم 50 صفحه

این پروژه کامل به همراه اسلایدهای مربوطه به تحلیل معماری بومی در نقاط مختلف جهان پرداخته و تاثیر معماری بومی هر منطقه بر پروژه های مدرن دارد.

09382255348